چیستی کتاب‌شناسی و بررسی الگوشناختی آن در نرم‌افزارهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
48 بازدید
محل نشر: ره‌آورد نور (فصل‌نامه اطلاع‌رسانی، آموزشی و مطالعات رایانه‌ای علوم اسلامی)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/3/31
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اصطلاح «کتاب‌شناسی» بر اثر تکثر معناشناختی‌اش، در حوزه‌های گوناگونی به کار می‌رود و معناهای فراوانی در آن خوانده می‌شود؛ چنان‌که گاهی کتاب‌نامة آثار (مقاله‌ها یا کتاب‌ها)، کتاب‌شناسی نام می‌گیرد و گاهی فهرستی از کتاب‌ها که بر پایه موضوع ویژه یا نویسنده‌ای برجسته سامان می‌گیرد، کتاب‌شناسی خوانده می‌شود. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نیز این اصطلاح را در نرم‌افزارها و پایگاه‌های خود به کار گرفته است، اما بسیاری از این نرم‌افزارها حتی به این عنوان نیز وفادار نمانده، بلکه عنوان‌هایی مانند «معرفی کتاب» یا «نسخه‌شناسی» را بر جایش نشانده‌اند. این جُستارِ توصیفی، با ایضاح مفهومی اصطلاح کتاب‌شناسی و تطورات معناشناختی آن، می‌کوشد حوزه‌های معنایی آن را از یک‌دیگر جدا کند و مصداق‌هایش را نشان دهد و افزون بر اینها، بخش کتاب‌شناسی نرم‌افزارهای مرکز را با الگوهای رایج در این زمینه بسنجد و پیش‌نهادهایی در این‌باره عرضه کند.